Silnoprúd

Týmto slangovým výrazom sa označujú všetky el. rozvody s nízkym alebo vyšším napätím, ktoré môže byť pre človeka nebezpečné. Patria sem rozvody zásuvkových, svetelných, ale aj iných obvodov v domácnosti, ale napr. aj rozvody el. rozvodnej siete.

×