Nízke napätie (NN)

Pri striedavom prúde ide o napätie 50 – 600 V medzi fázovými vodičmi a zemou alebo 50 – 1 000 V medzi jednotlivými fázovými vodičmi. V prípade jednosmerného prúdu ide o napätie 120 – 900 V. Na zariadeniach, ktoré používajú nízke napätie, môže pracovať iba kvalifikovaný elektrotechnik.

×