Motorový spúšťač

Prístroj určený na zapínanie a vypínanie elektromotora a tiež na jeho ochranu pred skratom a nadprúdom. Motorový spúšťač je v podstate špeciálny istič.

×