Kombinovaný vodič

Ide o vodič, ktorý v sebe kombinuje funkciu neutrálneho a ochranného vodiča. Používa sa v sieťach TN-C a sčasti v sieťach TN-C-S, Označuje sa žltozelenou farbou.

×