Šťava

Pojem "šťava" označuje (ne)prítomnosť napätia v zariadení.