Z dôvodu firemného školenia, aby sme vám vedeli ešte lepšie pomáhať, budeme mať 16.02.2023 celý deň zatvorené.

Slaboprúd

Týmto pojmom sa označujú el. rozvody s tzv. malým napätím, ktoré nie je pre človeka nebezpečné. Môže ísť o rozvody počítačových sietí, kamerových systémov, systémov inteligentnej elektroinštalácie, zvuku, videa a pod.

×