Lustrová svorka

Radová svorkovnica na spájanie vodičov. Označuje sa aj slangovým pojmom „čokoláda“.

×