Kilowatthodina (kWh)

Jednotka, ktorá sa používa na meranie spotreby el. energie. V podstate udáva, koľko kW energie spotrebuje spotrebič za jednu hodinu. Pri prepočítaní na čas zapnutia spotrebiča počas roka môžete získať jeho ročnú spotrebu. Tento parameter prezentujú vo svojich špecifikáciách výrobcovia elektrospotrebičov a na základe neho tiež zaraďujú spotrebič do príslušnej energetickej triedy.